Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine

Primjena Zakona o zaštiti potrošača – zaštita potošača i inspekcijski nadzor-Federalna uprava za inspekcijske poslove

Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, u okviru projekta „Podrška Federalnoj upravi za inspekcijske poslove u izgradnji kapaciteta i poboljšanju koordinacije”, na osnovu Sporazuma o saradnji između Agencije i Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj (NALED), a u cilju realizacije aktivnosti vezano za Zaključak Vlade Federacije BiH broj: 1861/2021 od 16.12.2021. godine, organizuje program stručnog usavršavanja “Primjena Zakona o zaštiti potrošača-zaštita potrošača i inspekcijski nadzor”.

Mjesto i datum održavanja: Online, putem Zoom platforme, 07. juli 2022. godine.

Ciljna grupa: uposlenici federalnih, kantonalnih i općinskih/gradskih inspekcijskih organa koji žele unaprijediti znanja iz ove oblasti.

Sadržaj programa:

- Opšti pojmovi
- Prodaja proizvoda i pružanje usluga
- Reklamacija na proizvod i uslugu
- Deklarisanje proizvoda
- Oglašavnja proizvoda i usluga
- Ekonomske usluge od opšteg interesa
- Prodaja na osnovu ugovora na daljinu
- Potrošački kredit
- Elektronski instrumenti plaćanja
- Turistički paket aranžmani
- Vremenski zakup turističkog objekta
- Nepravedne odredbe u potrošačlim ugovorima
- Nadzor i upravne mjere
- Kaznene odredba

Način prijavljivanja: 

Pravo učešća imaju zaposlenici organa državne službe u Federaciji BiH koje imenuju rukovoditelji organa uprave i koji blagovremeno izvrše on-line prijavu, isključivo putem web stranice Agencije www.obuke.adsfbih.gov.ba, uz obavezno navođenje kontakt osobe za obuku. Ispunjavanjem online prijave polaznici izjavljuju da su dobili saglasnost neposrednog rukovodioca i rukovodioca organa za učešće na ovoj edukaciji.

Krajnji rok za prijavu: 04. juli 2022. godine ili do popune grupe.

Obavijest polaznicima i detaljan dnevni red, bit će proslijeđena putem elektronske pošte, dva dana prije planiranog početka održavanja ovog programa. Polaznicima programa Agencija obezbjeđuje radni materijal u elektronskoj verziji i potvrdu o završenom programu.

Napomene:
Agencija izrađuje potvrde o prisustvovanju na osnovu ulaznih informacija koje polaznici unesu prilikom ispunjavanja online prijave. U slučaju da su podaci pogrešni, Agencija nije u obavezi izvršiti ispravku potvrde, osim u slučaju kada se utvrdi da je greška napravljena od strane službenog lica Agencije. Agencija zadržava pravo obavještavanja rukovodilaca institucija o neprisutnosti /odustajanju od pohađanja programa pisanim putem, kao i otkazivanja programa stručnog usavršavanja u slučaju nedovoljnog broja prijava, te iznenadnih okolnosti i odluka kriznih štabova u Federaciji BiH.

Za eventualna pitanja, kontakt putem maila: obuka@adsfbih.gov.ba