Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine

Primjena Zakona o radu i Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike u organima uprave

 

Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, u okviru aktivnosti stručnog usavršavanja državnih službenika i namještenika u organima uprave u Federaciji BiH, organizira interaktivnu online edukaciju na temu „Primjena Zakona o radu i Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike u organima uprave “, 03.6.2020. godine.

Svrha:Otklanjanje dilema učesnika na obuci u vezi sa pitanjima iz radnog odnosa, te upoznavanje sa novinama u novom Zakona o radu, koji je u usvojila Vlada Federacije BiH i uputila u parlamentarnu proceduru.

Ciljna grupa:Uposlenici organa uprave koji rade na poslovima radno-pravnih odnosa i ostali uposlenici koji žele unaprijediti znanje u ovoj oblasti

Sadržaj:

-        Radno zakonodavstvo i njegova kompleksnost

-        Službeničko pravo

-        Zaštita prava iz radnog odnosa

-        Novine u novom Zakonu o radu

 

Metodološki pristup: Interaktivni online seminar, putem IT Platforme: ZOOM

Način prijavljivanja: Pravo učešća imaju zaposlenici organa državne službe koje imenuju rukovoditelji organa uprave i koji blagovremeno izvrše online prijavu, isključivo putem web stranice Agencije www.obuke.adsfbih.gov.ba, uz obavezno navođenje kontakt osobe za obuku.

Ispunjavanjem online prijave polaznici izjavljuju da su dobili saglasnost  neposrednog rukovodioca i rukovodioca organa za učešće na ovoj edukaciji.

Krajnji rok za dostavljanje prijavnih obrazaca je 29.05.2020. godine.

Prijave mogu biti zatvorene i prije navedenog termina u slučaju popune grupe što znači nakon što pristigne dva puta veći broj prijava od planiranog broja.

Selekcija će se realizirati u skladu sa članom 6.  Uredbe o planiranju, organizaciji i provedbi stručnog obrazovanja i usavršavanja državnih službenika u organima državne službe u FBiH (''Službene novine FBiH'', 74/12). Obavijest o izvršenoj selekciji i detaljan dnevni red, sa uputstvom o korištenju ZOOM aplikacije, bit će proslijeđena putem elektronske pošte, tri dana prije planiranog početka održavanja obuke.

Polaznicima obuke Agencija obezbjeđuje radni materijal i potvrdu o završenoj obuci.

Napomena: Agencija izrađuje potvrde o prisustvovanju na osnovu ulaznih informacija koje polaznici unesu prilikom ispunjavanja online prijave. U slučaju da su podaci pogrešni, Agencija nije u obavezi izvršiti ispravku potvrde, osim u slučaju kada se utvrdi da je greška napravljena od strane službenog lica Agencije.

Agencija zadržava pravo obavještavanja rukovodilaca institucija o neprisutnosti /odustajanju od pohađanja obuke pisanim putem, kao i otkazivanja obuke u slučaju nedovoljnog broja prijava.