Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine

Inhouse obuka Primjena Uredbe o trogodišnjem i godišnjem planiranju rada, monitoringu i izvještavanju u FBIH, Ministarstvo za unutrašnje poslove Bosansko-podrinjskog kantona

Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, uz podršku Projekta integriranog lokalnog razvoja (ILDP), koji predstavlja zajednički projekat Vlade Švicarske i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH, i na zahtjev Ministarstva za unutrašnje poslove Bosansko-podrinjskog kantona, organizuje prvu radionicu na temu „Primjena Uredbe o trogodišnjem i godišnjem planiranju rada, monitoringu i izvještavanju u FBIH“, 29.11.2021. godine.

Mjesto održavanja: Konferencijska sala u Ministarstvu za unutrašnje poslove Bosansko-podrinjskog kantona, ulica Zaima Imamovića 5, 73000 Goražde.

Cilj održavanja: Jačanje kapaciteta rukovodećih i ostalih državnih službenika za primjenu predmetne Uredbe, direktno učešće u izradi trogodišnjeg i godišnjeg plana rada i izvještaja uz mentorsku podršku trenera.

Metodološki pristup: 2 radionice i 2 mentorstva.

Način prijavljivanja:Pravo učešća imaju zaposlenici Ministarstva za unutrašnje poslove i Uprave policije Bosansko-podrinjskog kantona, koje imenuje rukovoditelj organa i koji blagovremeno izvrše on-line prijavu, isključivo putem web stranice Agencije www.obuke.adsfbih.gov.ba, uz obavezno navođenje kontakt osobe za obuku. Ispunjavanjem on-line prijave polaznici izjavljuju da su dobili saglasnost neposrednog rukovodioca i rukovodioca organa za učešće na ovoj edukaciji.

Krajnji rok za dostavljanje prijavnih obrazaca je 25. novembar 2021. godine.

Napomena: Agencija zadržava pravo otkazivanja obuke u slučaju iznenadnih okolnosti i odluka kriznih štabova u Federaciji BiH ili izmjene načina izvođenja obuke. 

Koordinator obuke za eventualna pitanja je Sanela Tojaga, kontakt putem maila sanela.sejtanic@adsfbih.gov.ba