Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine

Primjena Uredbe o evaluaciji strateških dokumenata u FBIH za jedinice lokalne samouprave, 05.i 06.10.2021. godine

Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, u saradnji sa Federalnim zavodom za programiranje razvoja i Razvojnim programom Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH odnosno Projektom integriranog lokalnog razvoja (ILDP) i Projektom podrške implementaciji Ciljeva održivog razvoja u BIH, organizuje dvodnevnu online radionicu za uposlenike jedinica lokalne samouprave u Federaciji BIH.

 

Svrha radionice: da se službenici organa uprave u čijem opisu posla je organizacija i pružanje podrške tokom provođenja evaluacije strateških dokumenta, upoznaju sa ključnim organizacionim i metodološkim koracima i elementima procesa evaluacije strateških dokumenta organa uprave u FBiH.

Ciljna grupa: Službenici (rukovodioci ili izvršioci praktičari) ) iz jedinica lokalne samouprave u Federaciji BiH, koji će voditi ili učestvovati u postupcima evaluacije strateških dokumenata. Kao gosti učesnici, na seminaru će prisustvovati i evaluatori sa kojima će učesnici uz podršku trenera imati priliku da razmotre praktična pitanja i izazove sa kojima bi se mogli suočavati u praksi.

Prvim ciklusom seminara će biti obuhvaćen po jedan službenik iz jedinica lokalne samouprave.

S tim u vezi, pozivamo Vas da odredite jednog (1) predstavnika iz vaše jedinice lokalne samouprave u čijem su primarno domenu (ili su planirani biti) poslovi koji se odnose na koordinaciju procesa izrade i evaluacije strateških dokumenata.

Metodološki pristup: Online putem IT Platforme ZOOM

Vremenski okvir: Dvodnevni program će se realizovati u periodu 05 - 06.10.2021. godine.

Način prijavljivanja: Pravo učešća imaju zaposlenici koje imenuju rukovoditelji organa uprave i koji blagovremeno izvrše on-line prijavu, isključivo putem web stranice Agencije www.obuke.adsfbih.gov.ba, uz obavezno navođenje kontakt osobe za obuku. Ispunjavanjem on-line prijave polaznici izjavljuju da su dobili saglasnost neposrednog rukovodioca i rukovodioca organa za učešće na ovoj edukaciji.

 

Krajnji rok za dostavljanje prijavnih obrazaca je: 01.10.2021. godine

Koordinator obuke za eventualna pitanja je Sanela Tojaga, kontakt putem maila sanela.sejtanic@adsfbih.gov.ba, ili mobitela 061/997-971.