Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine

Primjena propisa o katastru nekretnina i građevinskom zemljištu

Jednodnevna obuka

Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, u okviru sistema obuke za jedinice lokalne samouprave u Federaciji BiH, organizuje jednodnevnu obuku na temu “Primjena propisa o katastru nekretnina i građevinskom zemljištu”, u:

Vitezu, 17.03.2020. godine, detaljnije pogledati ovdje
Rok za prijavu: 11.03.2020. godine


Sarajevu, 18.03.2020. godine, detaljnije pogledati ovdje
Rok za prijavu: 12.03.2020. godine


Tomislavgradu, 27.03.2020. godine, detaljnije pogledati ovdje
Rok za prijavu: 23.03.2020. godine


Bosanskom Petrovcu, 02.04.2020. godine, detaljnije pogledati ovdje
Rok za prijavu: 27.03.2020. godine


Tuzli, 09.04.2020. godine, detaljnije pogledati ovdje
Rok za prijavu: 03.04.2020. godine