Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine

Inhouse obuka Primjena antikoruptivnih mehanizama u implementaciji Zakona o stvarnim pravima za Općinsk sud u Travniku

Travnik, 15.10.2021. godine

Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, u saradnji sa OSCE misijom u BiH i u okviru projekta "Smanjenje prostora ze korupciju kroz jačanje ljudskih kapaciteta u javnom sektoru u FBiH", organizuje jednodnevnu inhouse obuku na temu  „Primjena antikoruptivnih mehanizama u implementaciji Zakona o stvarnim pravima“, u Travniku 15. oktobra 2021. godine.

Ciljna grupa: zaposlenici Općinskog suda u Travniku

Način prijavljivanja: Pravo učešća imaju zaposlenici Općinskog suda u Travniku, koje imenuje rukovoditelj Suda i koji blagovremeno izvrše on-line prijavu, isključivo putem web stranice Agencije www.obuke.adsfbih.gov.ba, uz obavezno navođenje kontakt osobe za obuku. Ispunjavanjem on-line prijave polaznici izjavljuju da su dobili saglasnost neposrednog rukovodioca i rukovodioca organa za učešće na ovoj edukaciji.

Krajnji rok za dostavljanje prijavnih obrazaca 14. oktobar 2021. godine.

Napomena: Agencija zadržava pravo otkazivanja obuke u slučaju iznenadnih okolnosti i odluka kriznih štabova u Federaciji BiH ili izmjene načina izvođenja obuke. Naglašavamo, da Agencija izrađuje potvrde o prisustvovanju na osnovu ulaznih informacija koje polaznici unesu prilikom ispunjavanja on-line prijave. U slučaju da su lični podaci pogrešni, Agencija nije u obavezi izvršiti ispravku potvrde, osim u slučaju kada se utvrdi da je greška napravljena od strane službenog lica Agencije.