Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine

Prijedlog Uredbe o sadržaju i načinu vođenja Registra zaposlenih u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine

Poštovani,

Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine pripremila je Prijedlog Uredbe o sadržaju i načinu vođenja Registra zaposlenih u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine.

U skladu sa Uredbom o pravilima za učešće zainteresirane javnosti u postupku pripreme federalnih pravnih propisa i drugih akata, pozivamo Vas da, u roku od 10 dana od dana postavljanja Prijedloga teksta na web stranicu Agencije, dostavite eventualne komentare na isti.

Sadržaj teksta možete preuzeti ovdje zajedno sa prilozima.

Komentare je moguće dostaviti putem zvanične e-mail adrese Agencije za državnu službu Federacije BiH info@adsfbih.gov.ba