Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine

Master course "EU transparency and corruption prevention policies withinpublic administration", Napulj, Italija, septembar 2019.-juli 2020.

Rok za prijavu 29. august 2019.godine

U okviru IPA projekta „Stabilization and Integration Policies for the BiH Public Administration System“, Delegacija Europske komisije u Bosni i Hercegovini osigurala je, sredstva za stipendiranje specijalističkog postdiplomskog studija u akademskoj 2019/2020. godini.

Cilj je podrška integracijskim procesima Bosne i Hercegovine u Europsku uniju putem edukacije državnih službenika za usklađivanje domaćeg političkog sistema za europskim načelima i politikama.

Implementira: Univerzitet „Parthenope“ u Napulju, Italija.

Projekt S.I.P.PA.S predviđa provedbu prvog nivoa univerzitetskog magistarskog studija pod nazivom „EU transparency and corruption prevention policies within public administration“ („Politike EU-a o transparentnosti i prevenciji korupcije unutar javne uprave“).

Ciljna grupa: do 15 državnih službenika svih upravnih nivoa (državni, entitetski, Distrikt Brčko), a Projekt pokriva sve troškove sudjelovanja.

Napomena: Studij se u potpunosti odvija na engleskom jeziku

Vremenski okvir: od septembra/rujna 2019. do jula/srpnja 2020. godine 

Mjesto održavanja:  Napulj, Italija.

Rok za prijave: do 29. august/kolovoz 2019. godine

Prijave za Master kurs planiran u Napulju/Italija za državne službenike institucija Federacije Bosne i Hercegovine  dostavljaju se preporučeno putem pošte adresu: Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine,

sa naznakom za ''Master kurs u Napulju/Italija'', Kulovića 7, 71000 Sarajevo

Više informacija u prilogu:

Call Master finall.PDF

Application form for master