Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine

Inhouse obuka Prevencija korupcije, integritet i sukob interesa u državnoj službi, Federalna uprava za inspekcijske poslove

Online, 27. i 28. oktobar 2021. godine

Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, u saradnji sa OSCE misijom u BiH i u okviru projekta "Smanjenje prostora ze korupciju kroz jačanje ljudskih kapaciteta u javnom sektoru u FBiH", organizuje online obuku na temu  „Prevencija korupcije, integritet i sukob interesa u državnoj službi“, 27. i 28. oktobra 2021. godine.

Ciljna grupa: rukovodeći državni službenici i inspektori Federalne uprave za inspekcijske poslove.

Metodološki pristup: obuka će se realizovati putem IT platforme Zoom, u dvije grupe (I grupa 27.10. i II grupa 28.10.)

Način prijavljivanja: Pravo učešća imaju zaposlenici Federalne uprave za inspekcijske poslove, koje imenuje rukovoditelj organa i koji blagovremeno izvrše on-line prijavu, isključivo putem web stranice Agencije www.obuke.adsfbih.gov.ba, uz obavezno navođenje kontakt osobe za obuku. Ispunjavanjem on-line prijave polaznici izjavljuju da su dobili saglasnost neposrednog rukovodioca i rukovodioca organa za učešće na ovoj edukaciji.

Krajnji rok za dostavljanje prijavnih obrazaca 22. oktobar 2021. godine.

Napomena: Agencija zadržava pravo otkazivanja obuke u slučaju iznenadnih okolnosti i odluka kriznih štabova u Federaciji BiH. Naglašavamo, da Agencija izrađuje potvrde o prisustvovanju na osnovu ulaznih informacija koje polaznici unesu prilikom ispunjavanja on-line prijave. U slučaju da su lični podaci pogrešni, Agencija nije u obavezi izvršiti ispravku potvrde, osim u slučaju kada se utvrdi da je greška napravljena od strane službenog lica Agencije.