Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine

Pravilnik o kancelarijskom poslovanju

Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, u okviru Općeg programa stručnog usavršavanja 2021., organizuje jednodnevnu online obuku na temu “Pravilnik o kancelarijskom poslovanju“, 12. marta 2021. godine.

Svrha obuke: Unapređenje znanja iz oblasti kancelarijskog poslovanja sa akcentom na rješavanje nedoumica u praktičnoj primjeni Pravilnika o kancelarijskom poslovanju.

Ciljna grupa: Zaposlenici organa državne službe u Federaciji BiH koji rade na poslovima protokola i drugi zainteresirani zaposlenici organa državne službe.

Sadržaj:

 • Protokol i kancelarijsko poslovanje
 • Elektronsko kancelarijsko poslovanje
 • Najčešće greške kod vođenja kancelarijskog poslovanja i njihovo otklanjanje
 • Smjernice za uspješno vođenje kancelarijskim poslovanjem u JLS
 • Primanje, otvaranje, pregledavanje i raspoređivanje pošte, odnosno akata
 • Zavođenje i združivanje akata
 • Klasifikacijske oznake predmeta i akata
 • Dostavljanje predmeta i akata u rad
 • Knjige evidencija, organizacija i rad pisarnice i dr.
 • Vraćanje riješenih predmeta pisarnici i razvođenje predmeta
 • Rokovnik predmeta
 • Pojam i upotreba faksimila
 • Ovlaštena osoba za vršenje kancelarijskog poslovanja
 • Prijem pošte dostavljene elektronskim putem, te dalji postupak sa tom poštom
 • Značaj pravilnog vođenja kancelarijskog poslovanja
 • Pravilno zaduživanje i razduživanje predmeta
 • Obaveznost pravilnog arhiviranja i čuvanja arhiva
 • Te druga pitanja od značaja za pravilno vršenje kancelarijskog poslovanja

 

Metodološki pristup: Interaktivni on-line seminar, putem IT Platforme: ZOOM

Način prijavljivanja: Pravo učešća imaju zaposlenici organa državne službe koje imenuju rukovoditelji organa uprave i koji blagovremeno izvrše on-line prijavu, isključivo putem web stranice Agencije www.obuke.adsfbih.gov.ba, uz obavezno navođenje kontakt osobe za obuku.
Ispunjavanjem online prijave polaznici izjavljuju da su dobili saglasnost neposrednog rukovodioca i rukovodioca organa za učešće na ovoj edukaciji.

Krajnji rok za dostavljanje prijavnih obrazaca je: 09.03.2021. godine

Selekcija će se realizirati u skladu sa članom 6. Uredbe o planiranju, organizaciji i provedbi stručnog obrazovanja i usavršavanja državnih službenika u organima državne službe u FBiH (''Službene novine FBiH'', 74/12). Obavijest o izvršenoj selekciji i detaljan dnevni red, sa uputstvom o korištenju Zoom aplikacije, bit će proslijeđena putem elektronske pošte, dva dana prije planiranog početka održavanja obuke.


Polaznicima obuke Agencija obezbjeđuje radni materijal u elektronskoj formi i potvrdu o završenoj obuci.

Napomena: Agencija izrađuje potvrde o prisustvovanju na osnovu ulaznih informacija koje polaznici unesu prilikom ispunjavanja online prijave. U slučaju da su lični podaci pogrešni, Agencija nije u obavezi izvršiti ispravku potvrde, osim u slučaju kada se utvrdi da je greška napravljena od strane službenog lica Agencije.

Agencija zadržava pravo obavještavanja rukovodilaca institucija o neprisutnosti /odustajanju od pohađanja obuke pisanim putem, kao i otkazivanja obuke u slučaju nedovoljnog broja prijava.