Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine

Prednacrt Pravilnika o ocjenjivanju rada državnih službenika u organima državne službe FBiH

Rok za dostavljanje komentara 17.02.2020. godine

Poštovani,

 Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine pripremila je Prednacrt Pravilnika o ocjenjivanju rada državnih službenika u organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine.

U skladu sa Uredbom o pravilima za učešće zainteresirane javnosti u postupku pripreme federalnih pravnih propisa i drugih akata, pozivamo Vas da, u roku od 10 dana od dana postavljanja Prednacrta teksta na web stranicu Agencije, dostavite eventualne komentare na isti.

Sadržaj teksta možete preuzeti ovdje.

Komentare je moguće dostaviti putem zvanične e-mail adrese Agencije za državnu službu Federacije BiHinfo@adsfbih.gov.ba