Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine

Potpisan Sporazum o saradnji između Agencije za državnu službu Federacije BiH i Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona

Tuzla, 09.11.2022. godina

Ministarstvo pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona i Agencija za državnu službu Federacije BiH potpisali su Sporazum o međusobnim pravima i obavezama u implementaciji Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu i Modela sufinansiranja stručnog usavršavanja na kantonalnom nivou.

Za implementaciju sporazuma Vlada Tuzlanskog kantona će pružiti finansijsku podršku Agenciji za državnu službu FBiH koja će, kako je najavljeno, u 2023. godini provoditi niz aktivnosti u smislu organizacije i realizacije obuka državnih službenika, edukacije kandidata za polaganje ispita koji predstavljaju uslov za rad u organima državne službe te vođenje jedinstvenog registra državnih službenika i namještenika, kao i pružanja administrativno tehničke i edukativne podrške Komisiji za izbor državnih službenika.

Zahvaljujući višemjesečnoj saradnji u vezi unapređenja sistema državne službe u Federaciji BiH, došlo se do zajedničkih stavova kada je u pitanju plansko i sistemsko rješavanje problema u državnoj službi s ciljem uspostavljanja jedinstvenog sistema državne službe na nivou Federacije.