Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine

„Poslovna inteligencija i analitika kroz MS Excel”, Mostar, 11. i 12. mart 2020. godine

Rok za prijavu: 05.03.2020. godine

Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, u okviru redovnih aktivnosti stručnog usavršavanja državnih službenika i namještenika u organima uprave u Federaciji BiH, a na osnovu izrađenih programa obuke za 2020. godinu, organizuje dvodnevnu obuku na temu “Poslovna inteligencija i analitika kroz MS Excel”, u Mostaru, 11. i 12.03.2020. godine

 

Svrha: Osposobljavanje polaznika obuke za razumijevanje i korištenje excela u svakodnevnom radu, kao i rad sa većim setovima podataka kroz primjere alata poslovne inteligencije dostupnim u MS Excel-u.

 

Ciljna grupa: Državni službenici i namještenici organa uprave u Federaciji BiH


Sadržaj:

 

-        Formatiranje, vrste podataka u Excelu, rad sa procentima i razlomcima, vizuelni alati za olakšavanje rada, osnovne formule i funkcije, rad sa relativnim i mješovitim adresama, osnove pivot tabela, grafikona i prikazivanja podataka

-        Rad sa „većim bazama podataka“ (od nekoliko hiljada do nekoliko desetina hiljada redova), pivot tabele i grafikoni kao alat poslovne inteligencije, vizualizacija podataka u poslovnoj inteligenciji: izrada interaktivnih ploča kroz izradu pivot tabela, grafikona, linija tokova, tastera i uslovnog formatiranja

-        Upotreba Power alata u excelu za rad sa većim obimom podataka. Power Pivot kao dio Power alata: ubacivanje tabela u Power Pivot model.

-        Izrada modela i kreiranje veza: različiti pogledi. Normalizacija i denormalizacija podataka. Osnovne funkcije Power Pivota: sličnosti i razlike u odnosu na klasične Excel funkcije.

 

Metodološki pristup: Usmeno izlaganje, razgovor, demonstracija primjera, praktični rad na računaru, individualni rad i grupni rad.

 

Načinprijavljivanja: Pravo učešća imaju zaposlenici organa državne službe koje imenuju rukovoditelji organa uprave i koji blagovremeno izvrše on-line prijavu, isključivo putem web stranice Agencijewww.obuke.adsfbih.gov.ba, uz obavezno navođenje kontakt osobe za obuku.

Ispunjavanjem on-line prijave polaznici izjavljuju da su dobili saglasnost  neposrednog rukovodioca i rukovodioca organa za učešće na ovoj edukaciji.

NAPOMENA:U rubriku: „Vrsta programa obuke“, upisati: Program obuke za sve zaposlene.

Krajnji rok za dostavljanje prijavnih obrazaca je: 05.03.2020. godine

 

Prijave mogu biti zatvorene i prije navedenih termina u slučaju popune grupa.

 

Selekcija će se realizirati u skladu sa članom 6.  Uredbe o planiranju, organizaciji i provedbi stručnog obrazovanja i usavršavanja državnih službenika u organima državne službe u FBiH (''Službene novine FBiH'', 74/12). Obavijest o izvršenoj selekciji i detaljan dnevni red, sa informacijom o tačnom mjestu održavanja, bit će proslijeđena putem elektronske pošte, tri dana prije planiranog početka održavanja obuke.

Polaznicima obuke Agencija obezbjeđuje radni materijal, potvrdu o završenoj obuci, ručak i osvježenje tokom jedne pauze. Agencija ne snosi troškove puta.

 

Napomena: Agencija izrađuje potvrde o prisustvovanju na osnovu ulaznih informacija koje polaznici unesu prilikom ispunjavanja on-line prijave. U slučaju da su podaci pogrešni, Agencija nije u obavezi izvršiti ispravku potvrde, osim u slučaju kada se utvrdi da je greška napravljena od strane službenog lica Agencije.

 

Agencija zadržava pravo obavještavanja rukovodilaca institucija o ne prisutnosti /odustajanju od pohađanja obuke pisanim putem, kao  i otkazivanja obuke u slučaju nedovoljnog broja prijava.