Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine

Sedam online programa stručnog usavršavanja u okviru projektaa podrške Federalnoj upravi za inspekcijske poslove u izgradnji kapaciteta i poboljšanju koordinacije

Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, u okviru projekta „Podrška Federalnoj upravi za inspekcijske poslove u izgradnji kapaciteta i poboljšanju koordinacije”, nudi sedam (7) programa stručnog usavršavanja do kraja septembra 2022. godine. Pogledajte, prijavite se!

  1. Zakonito obavljanje trgovinske djelatnosti - normativni okvir i aspekti inspekcijskog nadzora, 22.09.2022. godine
  2. Primjena pravnih propisa prilikom kontrole nafte i naftnih derivata, kvaliteta motornih ulja i maziva u prekograničnom prometu, 22.09. 2022. godine
  3. Kontrola i zdravstvena ispravnost vode za piće (inspekcijski nadzor lokalnih i javnih vodovoda, parametri, uzorkovanje), 26.09. 2022. godine
  4. Problematika fitosanitarne oblasti u cilju zdrave proizvodnje i nesmetanog izvoza proizvoda, 28.09. 2022. godine
  5. Kontrole poštivanja naredbi kriznih štabova i preporuka zavoda za javno zdravstvo u kontekstu COVID-19., 29.09. 2022. godine
  6. Obrt i srodne djelatnosti-obavljanje i inspekcijski nadzor, 29.09. 2022. godine
  7. Inspekcijski nadzor u borbi protiv sive ekonomije i suzbijanje rada „na crno“, 30.09. 2022. godine