Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine

Podnošenje godišnjih izvještaja o ocjenjivanju rada državnih službenika

Pravilnikom o ocjenjivanju rada državnih službenika u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBIH“ broj 30/20) propisana je obaveza podnošenja godišnjih izvještaja o ocjenjivanju rada državnih službenika na nivou organa državne službe.

Zaključkom Vlade FBiH V. Broj 1462/2021 svi federalni organi državne službe obavezuju se da u propisanom roku dostave Agenciji izvještaje o provedenom ocjenjivanju sa prijedlogom stručnog usavršavanja državnih službenika za period ocjenjivanja od 01.01.-31.12.2021. godine.

Način dostavljanja izvještaja o ocjenjivanju rada za 2021. godinu dostavlja se putem web aplikacije hrmis.adsfbih.gov.ba. Uputstvo kojim se bliže objašnjava postupak podnošenja izvještaja dostupno je na ovom linku https://www.youtube.com/watch?v=5SPo1MLyM7g

Dodatno pojašnjenje:

Izvještaj o provedenom ocjenjivanju Agenciji dostavljaju:

  • organi državne službe koji primjenjuju Pravilnik o ocjenjivanju rada državnih službenika u organima državne službe u Federaciji BiH („Službene novine FBIH“ broj 30/20) i to:
    • federalni organi državne službe;
    • organi državne službe s područja Hercegovačko-neretvanskog kantona, Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna i Zeničko-dobojskog kantona;
  • organi državne službe s područja Kantona 10 u skladu s Pravilnikom o ocjenjivanju rada državnih službenika u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji („Narodne novine HBŽ“, broj 11/14);
  • organi državne službe s područja Unsko-sanskog kantona u skladu s Pravilnikom o ocjenjivanju rada državnih službenika i namještenika u organima državne službe Unsko-sanskog kantona (“Službeni glasnik USK”, broj 23/17).

Za sve dodatne informacije ostajemo na raspolaganju putem mail adrese razvoj@adsfbih.gov.ba.