Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine

Otvorena vlast, otvorena javna uprava

Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine organizuje jednodnevnu online obuku na temu „Otvorena vlast, otvorena javna uprava“, 03.12.2020. godine. Ova obuka se organizuje u okviru Programa jačanja javnih institucija u BiH, kao dio podrške reformi javne uprave u BiH. Program jačanja javnih institucija provodi GIZ Ured u BiH, u ime Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj Njemačke savezne vlade u saradnji s Vladom Ujedinjenog Kraljevstva.

Svrha obuke: Unapređenje znanja o otvorenoj vlasti i Inicijativi Partnerstvo za otvorenu vlast (OGP).

Ciljna grupa: Primarna, Rukovodeći državni službenici organa državne službe u Federaciji BiH. Sekundarna, ostali zaposlenici organa državne službe u Federaciji BiH.

Sadržaj:

  • Uvod u koncept otvorene vlasti
  • Predstavljanje iskustava u procesu otvorene vlasti u Federaciji BiH i izrade nacrta Akcionog plana za Partnerstvo za otvorenu vlast
  • Partnerstvo za otvorenu vlast, historija i principi Partnerstva otvorene vlasti
  • Procesi u OGP-u: pridruživanje multilateralnoj inicijativi, ciklusi akcionog planiranja i ko-kreacija planova, IRM (nezavisni mehanizam izvještavanja)
  • Oblasti (policy areas) u OGP-u: antikorupcija, digitalna uprava, civic space, fiskalna otvorenost, pravda i pravo, gender, marginalizirane zajednice, pravo na pristup informacijama, pružanje javnih usluga (obrazovanje, zdravstvo, voda i sanitacija), ekstraktivna industrija
  • Predstavljanje primjera obaveza iz akcionih planova, ostvarenih učinaka i diskusija
  • Ko-kreacija i multi-stakeholder forumi u procesu OGP-a – uloga i značaj saradnje civilnog društva i vlasti, standardi ko-kreacije i učešća OGP-a
  • Primjeri dobre prakse u ko-kreaciji akcionih planova
  • Predstavljanje OGP-a u BiH: djelovanje civilnog društva i zagovaranje, pridruživanje OGP-u, glavni akteri, prethodni rad na izradi akcionih planova
  • Kratko predstavljanje obaveza iz Akcionog plana Vijeća ministara BiH

 

Metodološki pristup: Interaktivni online obuka, putem IT Platforme: ZOOM.

Način prijavljivanja: Pravo učešća imaju zaposlenici organa državne službe koje imenuju rukovoditelji organa uprave i koji blagovremeno izvrše on-line prijavu, isključivo putem web stranice Agencije www.obuke.adsfbih.gov.ba, uz obavezno navođenje kontakt osobe za obuku.
Ispunjavanjem online prijave polaznici izjavljuju da su dobili saglasnost neposrednog rukovodioca i rukovodioca organa za učešće na ovoj edukaciji.

Krajnji rok za dostavljanje prijavnih obrazaca je: 01.12.2020. godine

Selekcija će se realizirati u skladu sa članom 6.  Uredbe o planiranju, organizaciji i provedbi stručnog obrazovanja i usavršavanja državnih službenika u organima državne službe u FBiH (''Službene novine FBiH'', 74/12). Obavijest o izvršenoj selekciji i detaljan dnevni red, sa uputstvom o korištenju ZOOm aplikacije, bit će proslijeđena putem elektronske pošte, dva dana prije planiranog početka održavanja obuke.

Polaznicima obuke Agencija obezbjeđuje radni materijal i potvrdu o završenoj obuci.

 

Napomena: Agencija izrađuje potvrde o prisustvovanju na osnovu ulaznih informacija koje polaznici unesu prilikom ispunjavanja online prijave. U slučaju da su podaci pogrešni, Agencija nije u obavezi izvršiti ispravku potvrde, osim u slučaju kada se utvrdi da je greška napravljena od strane službenog lica Agencije.

 

Agencija zadržava pravo obavještavanja rukovodilaca institucija o neprisutnosti /odustajanju od pohađanja obuke pisanim putem, kao i otkazivanja obuke u slučaju nedovoljnog broja prijava.

Koordinator obuke za eventualna pitanja je Fazila Sivro, kontakt putem maila fazila.sivro@adsfbih.gov.ba , ili mobitela 61 997 663.