Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine

Jednodnevna radionica Upravljanje konfliktom u Zenici 14. novembra

Sarajevo, 30. oktobar - Agencija za državnu službu Federacije BiH organizira jednodnevnu radionicu na temu "Upravljanje konfliktom".

Radionica će se održati u Zenici 14. novembra.

Svrha održavanja radionice jeste unapređenje znanja u oblasti upravljanja konfliktom i jačanje vještina u rješavanju konfliktnih situacija, a ciljnu grupu predstavljaju državni službenici organa uprave u Federaciji BiH (grupa do maksimalno 20 polaznika).

Krajnji rok za dostavljanje prijava je 8. novembar do 12,00 sati.

Prijavne obrasce potrebno je dostaviti na faks broj 033/552-051 ili skenirane na e-mail obuka@adsfbih.gov.ba

Obavijest o selektiranim polaznicima bit će dostavljena dva dana prije održavanja radionice putem elektronske pošte.

Prijavni obrazac i program radionice možete preuzeti i pogledati na našoj web stranici u meniju "Program najave obuke".