Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine

Sutra potpisivanje Sporazuma o suradnji između Uprave za kadrove Crne Gore i Agencije za državnu službu Federacije BiH

Sarajevo, 7. oktobar - Sutra (8. oktobra u 11,30 sati) će se u prostorijama Agencije za državnu službu Federacije BiH u Sarajevu (ulica Hamdije Kreševljakovića broj 19/V) potpisati Sporazum o suradnji između Uprave za kadrove Crne Gore i Agencije za državnu službu Federacije BiH.

Sporazum će potpisati direktorica Uprave za kadrove Crne Gore Svetlana Vuković i direktor Agencije za državnu službu Federacije BiH mr. Sead Maslo.

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine suglasnost na Sporazum je dala na svojoj 77 sjednici održanoj u Sarajevu 10. jula ove godine.

Pored potpisnika Sporazuma i njihovih suradnika, potpisivanju će prisustvovati i sekretarka Vlade Federacije BiH Edita Kalajdžić.