Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine

Strateško planiranje u Sarajevu 30. i 31. oktobra

Sarajevo, 2. oktobar - U organizaciji Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine (ADS FBiH) u Sarajevu će se 30. i 31. oktobra održati radionica na temu "Strateško planiranje".

Svrha održavanja obuke je jačanje kapaciteta državnih službenika iz oblasti strateškog i operativnog planiranja, a ciljnu grupu čini 25 državnih službenika koji su uključeni u proces planiranja i izvještavanja u organima državne službe.

Zainteresirani državni službenici za pohađanje radionice prijavne obrasce mogu slati na faks broj 033/552-051 ili skenirane na e-mail obuka@adsfbih.gov.ba

Krajnji rok za dostavljanje prijavnih obrazaca je 10. oktobar.

Obavijest o izvršenoj selekciji bit će proslijeđena elektronskom poštom dva dana prije planiranog početka održavanja radionice. Selekcija će se uraditi sukladno članu 6. Uredbe o planiranju, organizaciji i provedbi stručnog obrazovanja i usavršavanja državnih službenika u organima državne službe u Federaciji BiH.

Polaznicima radionice ADS osigurava radni materijal, certifikat o završenoj obuci i lagani ručak/osvježenje tokom jedne pauze. ADS ne snosi troškove puta i noćenja.