Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine

Jednodnevna obuka Planiranje prioritetnih oblasti finansiranja održat će se u Mostaru, Sarajevu, Zenici, Tuzli i Bihaću

Article Image

Sarajevo, 26. septembar - Tokom oktobra i novembra na pet lokaliteta u pet različitih termina bit će održana jednodnevna obuka na temu "Planiranje prioritetnih oblasti finansiranja".

Obuka se održava u organizaciji Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine (ADS FBiH).

Prema utvrđenoj dinamici, prva jednodnevna obuka bit će održana u Mostaru 9. oktobra, zatim u Sarajevu 17. oktobra, potom u Zenici 24. oktobra, u Tuzli 28. oktobra i na koncu u Bihaću 4. novembra. Predavač će u Mostaru biti dr. Mehmed Jahić, u Sarajevu i Zenici mr. Ermin Cero, a u Tuzli i Bihaću dr. Željko Rička.

Svrha održavanja obuke je unapređenje znanja i vještina državnih službenika za kvalitetniju pripremu budžeta, a ciljnu grupu čini do 25 državnih službenika u organima uprave u Federaciji BiH, rukovoditelji unutrašnjih organizacionih jedinica koji obavljaju finansijsko-materijalne poslove, kao i ostali državni službenici koji rade na poslovima pripreme i planiranja budžeta.

Krajnji rok za prijavu je 7. oktobar, a popunjene prijavne obrasce neophodno je poslati na faks 033/552-051 ili skenirane na e-mail obuka@adsfbih.gov.ba

Obavijest o selekciji prijavljenih kandidata bit će proslijeđena elektronskom poštom dva dana prije planiranog početka održavanja obuke.

Koncept programa obuke i prijavni obrazac možete pogledati i preuzeti na našoj stranici u meniju "Najave programa obuke".