Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine

Strateško planiranje" 7. i 8. oktobra u Zenici

Article Image

Zenica, 13. septembar - Dvodnevna radionica na temu "Strateško planiranje" bit će održana u Zenici 7. i 8. oktobra. Radionicu organizira Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine (ADS FBiH).

Svrha održavanja obuke je jačanje kapaciteta državnih službenika iz oblasti strateškog i operativnog planiranja.

Državni službenici zainteresirani za pohađanje obuke prijavne obrasce mogu slati najkasnije do 1. oktobra na fax broj 032/406-106 ili skenirano na e-mail obuka@adsfbih.gov.ba

Obavijest o selekciji kandidata - obavlja se sukladno članu 6. Uredbe o planiranju, organizaciji i provedbi stručnog obrazovanja i usavršavanja državnih službenika u organima državne službe u FBiH - bit će proslijeđena putem elektronske pošte, dva dana prije planiranog početka održavanja obuke.

ADS FBiH polaznicima obuke osigurava radni materijal, certifikat o završenoj obuci i lagani ručak, a ne snosi troškove puta i noćenja.

Program obuke i prijavni obrazac možete pogledati i preuzeti na našoj stranici u meniju "Najave programa obuke".