Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine

U oktobru radionica Razvojna strategija za plaće i nagrađivanje u institucijama javne uprave: Principi, politike i prakse

Sarajevo, 9. septembar - Radionica na temu "Razvojna strategija za plaće i nagrađivanje u institucijama javne uprave: Principi, politike i prakse" bit će održana od 16. do 18. oktobra u Danilovgradu (Crna Gora). Radionicu organizira Regionalna škola za javnu upravu (ReSPA).

Ciljnu grupu predstavlja 21 državni službenik sa najmanje pet godina radnoga iskustva u organima uprave i to u oblasti upravljanja ljudskim resursima (funkcija plaća i nagrađivanja). Ciljne institucije za odabir polaznika obuke su ministarstva za javnu upravu, ministarstva za europske integracije, te institucije nadležne za upravljanje ljudskim resursima.

Radni jezik radionice je engleski a osiguran je i simultani prijevod.

Krajnji rok za dostavljanje ovjerene suglasnosti i prijavnog obrasca je 26. septembar. Prijavni obrazac i ovjerenu suglasnost dostaviti na faks broj 033/552-051 ili skenirano na e-mail samra.ljuca@adsfbih.gov.ba

ReSPA snosi troškove smještaja, uključujući međunarodni prijevoz avionom i dnevnice. Za prijevoz automobilom ReSPA snosi troškove goriva, ali samo u slučaju kada dvije osobe iz istog grada putuju istim automobilom. U slučaju da službenici koji su selektirani za pohađanje obuke ne prisustvuju iz nepredvidivih razloga, institucija iz koje službenik dolazi snosi troškove avio-prijevoza.

Program obuke, prijavni obrazac i formular suglasnosti možete pogledati i preuzeti na našoj stranici u meniju "Najave programa obuke".