Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine

Program obuke na temu Protokol u državnoj službi pohađalo 83 državnih službenika

Article Image


Mostar-Livno-Tuzla, 24. april - Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine (ADS FBiH) organizirala je tri jednodnevna programa obuke na temu "Protokol u državnoj službi".

Obuke su održane u Mostaru 16. aprila, Livnu 21. aprila, te Tuzli 23. aprila.

Ukupno je 83 državnih službenika pohađalo ovu obuku.

Inače, svrha ovog programa je usavršavanje i unapređenje znanja državnih službenika o organizaciji poslova putem protokola u državnoj službi.

Ciljnu grupu su činili novouposleni i državni službenici koji su odgovorni za poslove organiziranja i obavljanja kancelarijskog poslovanja u organima državne službe.

Fotografija je sa obuke održane u Mostaru.