Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine

Evropski fond za Balkan - Specijalistički program stručnog usavršavanja

Article Image

Specijalistički program stručnog usavršavanja za mlade državne službenike iz zemalja Zapadnog Balkana

April 2012 -Juli 2012

Ovaj program stručnog specijalističkog usavršavanja ima za cilj da doprinese razvoju efektivne i efikasne javne uprave u regiji i namijenjen je mladim, visoko obrazovanim državnim službenicima iz zemalja Zapadnog Balkana (uključujući i kantonalni nivo vlasti u BiH i regionalni nivo vlasti Vojvodine u Republici Srbiji).
Specijalističko usavršavanja traje tri mjeseca u vidu posjeta vladinim institucijama Austrije, Belgije, češke Republike, Njemačke, Mađarske, Italije, Holandije, Poljske, Portugala, Slovačke, Slovenije i španije. Omogućeno je 20 stipendija za državne službenike iz zemalja Zapadnog Balkana.


Cjelokupan tekst poziva dostupan je ovdje
Cjelokupan program možete pogledati ovdje,
Smjernice za apliciranje možete pogledati ovdje
Za popunjavanje aplikacije slijedite sljedeći link


KRAJNJI ROK ZA PRIJAVE JE: 20.09.2011. godine