Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine

ReSPA radionica o decentralizaciji, Danilovgrad

Radionica o decentralizaciji:''Načela i prakse decentralizacije u odnosu na dobro upravljanje''

Regionalna škola za javnu upravu (ReSPA) organizuje Radionicu o decentralizaciji: ''Načela i prakse decentralizacije u odnosu na dobro upravljanje'' koja će se održati u Danilovgradu u periodu od 06.-09.09.2011. godine.

Radionica je namijenjena svim državnim službenicima iz zemalja Zapadnog Balkana koje su članice ReSPA-e koji su zainteresirani za pohađanje ove obuke. BiH kao zemlja članica ReSPA-e može nominirati tri osobe, s mogućnošću, ukoliko neka zemlja nema dovoljan broj kandidata, poslati prvog kandidata s liste rezervnih kandidata. ReSPA snosi troškove smještaja i prevoza, a radionica će se izvoditi na engleskom jeziku uz simultani prijevod na lokalni jezik, koji će biti osiguran samo ako bude minimalno dovoljan broj učesnika/sudionika koji budu zahtijevali prijevod.

Program i prijavni obrazac možete preuzeti ovdje. Uz prijavu potrebno je dostaviti ovjerenu i potpisanu saglasnost pretpostavljenog na bosanskom/hrvatskom/srpskom te zatim skeniranu kopiju/preslik uz prijavu dostaviti na faks broj 033-552-051 ili na e-mail: samra.ljuca@adsfbih.gov.ba