Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine

Spisak za 14.05.2009. godine u 10,00 sati

Spisak kandidata koji su dužni pristupiti polaganju stručnog ispita u okviru konkursne/natječajne procedure u Opštini Stari Grad Sarajevo i KPZ-u poluotvorenog tipa Bihać