Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine

Spisak za 29.04.2009. godine u 12,00 sati

Opština Gračanica;Opština Tuzla;Minis. poljoprivr., vodopr. i šumarstva K 10;Opštinsko vijeće Opštine Stari Grad;Minis.obraz., nauke, kulture i sporta TK; Minis.gosp. HNK-a;Kan.uprava za insp.poslo