Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine

U ADS-u FBiH održan sastanak na kojem se razgovaralo o Mreži praktičara za upravljanje ljudskim resursima

Article Image

Sarajevo, 23. mart - Jučer je u sjedištu Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine (ADS FBiH) održan sastanak direktora Agencije Refika Begića i njegovih suradnika sa predstavnicima Federalnog ministarstva pravde, kantonalnih ministarstava za pravosuđe i upravu te Saveza općina i gradova FBiH.

Dominirajuća tema sastanka je bila imenovanje članova Mreže praktičara za upravljanje ljudskim resursima (ULJR) u Federaciji BiH, a sastanak je iskorišten i za razmjenu informacija u vezi sa trenutnim stanjem službeničkog sistema u Federaciji BiH, uz poseban osvrt na preporuke SIGMA-e.

Direktor Begić je mišljenja da se razvoj ULJR u Bosni i Hercegovini kreće u pozitivnom pravcu donošenjem zakona o državnoj službi/upravi. Međutim, neophodno je uložiti dodatne napore i usvojiti preporuke SIGMA-e i Evropske komisije, posebno u dijelu koji se odnosi na poštivanje principa koje je utvrdila SIGMA za oblast ULJR a koji se odnose na: 1) djelokrug državne službe; 2) pravni okvir i okvir politika za ULJR; 3) zapošljavanje bazirano na meritornosti; 4) depolitizacija; 5) pravičan i ujednačen platni sistem; 6) stalno stručno usavršavanje i stvaranje uvjeta za napredovanje; 7) integritet i sprečavanje korupcije.

Na sastanku je razgovarano i o Poslovniku o radu i definiranju svrhe uspostavljanja Mreže praktičara, te o planu aktivnosti Mreže praktičara.