Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine

Održana obuka Administracija i zaštita mail-servera

Mostar-Sarajevo, 20. februar - U organizaciji Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine (ADS FBiH) u Mostaru i Sarajevu su održane obuke o temi "Administracija i zaštita mail-servera".

Ukupno je 34 državnih službenika pohađalo ovu obuku.