Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine

Izuzetno veliki interes medija za press-konferenciju direktora Refika Begića i njegovih pomoćnika Enise Hodžić i Ferida Kulovca

Article Image

Sarajevo, 12. februar - U prostorijama Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine(ADS FBiH) u Sarajevu, direktor Refik Begić sa svojim pomoćnikom Feridom Kulovcem i pomoćnicom Enisom Hodžić održao je u subotu (10. februar) press-konferenciju na kojoj je prezentirao rad Agencije u 2017. godini te predstavio aktivnosti za budući period.


-Agencija je tokom prošle godine objavila 272 konkursa za popunu 594 radna mjesta za državne službenike i za 44 pripravnička mjesta. Tako je objavljeno 78 javnih konkursa po zahtjevu općina, 14 javnih konkursa po zahtjevu gradova, 110 javnih konkursa po zahtjevu kantonalnih organa i 70 javnih konkursa za federalne organe - kazao je novinarima direktor Begić.

Uz to, ustvrdio je, "da je najmanje zahtjeva za objavljivanje konkursa bilo za federalne organe s obzirom na činjenicu da se još uvijek provodi moratorij na zapošljavanje".

-Na ove konkurse pristigla je 13.831 prijava, a ispitu općeg znanja pristupilo je 1.835 osoba dok ih je 1.295 položilo ispit općeg znanja - naglasio je direktor Begić

Nadalje, otkrio je direktor Begić, "tokom 2017. godine izjavljeno je 460 žalbi od čega su 453 žalbe proslijeđene Odboru za žalbe na rješavanje, pet žalbi je Agencija usvojila i dvije odbacila kao neblagovremene. Odbor za žalbe je rješenjem odbio 288 žalbi, 40 žalbi je uvaženo, a 18 žalbi je povučeno ili je javni konkurs poništen. Ostale žalbe su na rješavanju kod Odbora za žalbe".

On je rad Agencije u prošloj godini ocijenio uspješnim, te konstatirao "da se mnogo radilo na modernizaciji, a organizirane su i brojne obuke i usavršavanja kroz koje je prošlo 4.618 državnih službenika tokom 244 dana obuke".

Naglasio je da je za dobru reformu službeničkog sistema u 2018. godini neophodno uspostaviti koordinaciono tijelo s nadležnostima za provođenje politike upravljanja ljudskim resursima te donošenje zakona o javnim službenicima.
-Potrebno je uspostaviti i zakon o sistemu javne uprave Federacije BiH, a zbog izjednjačavanja radno-pravnog statusa državnih službenika iz bilo koje jedinice i nivoa vlasti potrebno donijeti zakon o plaćama i naknadama u javnom sektoru - dodao je direktor Begić.

Broj državnih službenika u Registru u općinama je 2.027, u gradovima 678 državnih službenika, u kantonalnim organima državne službe 2.238 i u federalnim organima državne službe 2.207 državnih službenika.

Ukupno u Registru je evidentirano 7.150 državnih službenika (u ovaj broj nisu uključeni državni službenici u Zapadno-hercegovačkom i Posavskom kantonu koji vode svoje Registre u skladu sa kantonalnim zakonima).

No samo tri državna službenika u starosnoj su dobi ispod 25 godina, 1.456 državnih službenika u starosnoj dobi od 56-60 godina, dok je prosjek starosti 48 godina. Od ukupnog broja 53 posto čine žene i 47 posto muškarci.

Inače, press-konferencija čelništva Agencije izazvala je izuzetno veliki interes medija što otkriva činjenica da jjoj je prisustvovalo čak pet tv-kuća te nekoliko agencija i internet portala.