Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine

Okrugli stol o primjeni kantonalnih zakona o državnoj službi

Sarajevo 19.12.2019. godine

Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine u okviru Plana rada za 2019. godinu organizuje Okrugli stol o primjeni kantonalnih zakona o državnoj službi.

Ovaj događaj ima za cilj da omogući predstavnicima kantonalnih ministarstava pravde/pravosuđa i uprave iznošenje ključnih problema u vezi sa implementacijom propisa koji uređuju službenički sistem u Federaciji BiH.

Svrha organizovanja ovog događaja jeste iznalaženje rješenja za harmonizaciju praksi u provođenju zakona i podzakonskih akata.

Moderaciju događaja vodit će upsolenici Agencije koji su direktno uključeni u proces implementacije kantonalnih zakona, dok će direktor Agencije, gdin Refik Begić imati uvodno obraćanje, ujedno predstavljajući Komparativnu analizu kantonalnih zakona o državnoj službi u Federaciji BiH.