Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine

Održana obuka za eksterne trenere Agencije na temu „Izvođenje online obuka putem Zoom IT platforme“

14.05.2020. godine

U cilju adekvatne pripreme i izvođenja planiranih online obuka, danas je u organizaciji Agencije za državnu službu Federacije BiH održana obuka na temu „Izvođenje online obuka putem Zoom IT platforme“. Učesnici obuke bili su eksterni treneri Agencije koji će u narednom periodu izvoditi online obuke.

Učesnici su tokom obuke razmijenili iskustva u korištenju alata Zoom IT platforme i kroz praktičan rad provjerili način korištenja dostupnih alata.

Tokom obuke su razmijenjena iskustva i o načinu pripreme materijala za obuke (prezentacije, vježbe, video materijali i drugo), a sve u cilju obezbjeđenja ineraktivnog pristupa tokom izvođenja online obuka.

Obuci je prisustvovalo deset trenera. Facilitatori na obuci su bile predstavnice Agencije Aida Brdar i Fazila Sivro.