Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine

U Zavidovićima održana Inhouse obuka "Finansijsko upravljanje i kontrola"

Zavidovići - Održana obuka 02. oktobra 2020. godine

Na zahtjev općine Zavidovići organizovana je inhouse obuka na temu ''Finansijsko upravljanje i kontrola'' s ciljem boljeg upoznavanja sa procesom uspostave, boljeg razumijevanje FUK-a i odgovornosti rukovodilaca i svih zaposlenih za njegovu implementaciju.

 

Kroz otvorenu diskusiju u toku obuke, te kroz zanimljive vježbe trenerica je približila polaznicima značaj finansijskog upravljanja i kontrole, te obradila slijedeće teme:

-Regulatorni okvir za uspostavljanje FUK-a

-Proces uspostave FUK-a

-Upravljanje rizicima

-Mjerenje uspješnosti

 

Inhouse obuci je prisustvovalo 19 zaposlenika te je umjesto zaključaka rezimirana je tema:

Ažuriranje postojećeg sistema internih kontrola u skladu sa standardima interne kontrole COSO okvira ide u smjeru jačanja odgovornosti za procese općine i učinke procesa na zainteresueane strane, prvenstveno građane. Resurse na 3E  način koriste stručni i kompetentni zaposlenici uz adekvatna pravila i pružaju usluge građanima na najbolji mogući način.