Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine

Obuka na temu “Upravni postupak za namještenike”

Sarajevo, 18.4.2019. godine

U četvrtak, 18.4.2019. godine realizovana je obuka na temu „Osnove upravnog postupka za namještenike“. Ukupan broj polaznika je 15, uz moderaciju Medine Đapo i Muhameda Fetića, eksternih trenera Agencije.

Sadržaj obuke:

-     Pojam upravnog postupka, načela, nadležnost,

-     Konačnost, pravomoćnost rješenja

-     Veza između materijalnog i procesnog prava

-     Stranka i njeno zastupanje, komunicirane organa i stranaka

-     Dostavljanje pismena, rokovi

-     Ispitni postupak i skraćeni postupak

-     Prvostepeni postupak

-     Rješenje, zaključak i njihovo izvršenje

-     Djelimično, dopunsko i privremeno rješenje

-     Pravni lijekovi (redovni i vanredni)

-     Žalba zbog šutnje uprave

-   Posebni slučajevi poništavanja, ukidanja i mijenjanja rješenja

-   Postupci pripreme predmeta koji su tema određenih upravnih sudskih postupaka

-   Primjenaupravnogpostupkauoblastikancelarijskogposlovanja

 

Agencija ovaj program obuke organizuje u petak u Bihaću, 19.4.2019. godine za zaposlenike Unsko-sanskog kantona.