Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine

Održane dvije obuke na teme, Upravni postupak i Kancelarijsko poslovanje za zaposlenike Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko-sanskog kantona.

in-house online obuke, 11. i 12. novembar 2020. godine

Na zahtjev Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša USK, Agencija je organizirala dvije in-house online obuke:

  1. Upravni postupak, 11.11.2020. godine, trenerica Selma Horić
  2. Kancelarijsko poslovanje, 12.11.2020. godine, treneri Alen Taletović i Željko Škarica

Svrha obuka je bila pružiti polaznicima informacije u oblasti upravnog postupka ikancelarijskog poslovanja sa akcentom na rješavanje nedoumica u praktičnoj primjeni novog Pravilnika o kancelarijskom poslovanju u FBiH i doprinijeti rješavanju problema u praksi, te na taj način poboljšati efikasnost i efektivnost u radu organa uprave.

Učešće na obukama je uzelo 27 polaznika.