Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine

Obuka Zakon o zaštiti ličnih podataka uspješno realizovana

U okviru Sistema obuke za jedinice lokalne samouprave, 21.5.2020. godine održana je online obuka na temu: "Zakon o zaštiti ličnih podataka'' u organizaciji Agencije za državnu službu Federacije BiH.

Obuka je realizovana kao interaktivna radionica sa dosta primjera iz prakse, u svrhu rješavanja nedoumica u praktičnoj primjeni Zakona o zaštiti ličnih podataka; te osnaživanja službenika koji neposredno ili posredno učestvuju u primjeni Zakona.

U interakciji sa učesnicima posebno je objašnjeno:

-              Osnovni pojmovi zaštite ličnih podataka

-              Pravni i institucionalni okvir zaštite ličnih podataka

-              Veza Zakona o zaštiti ličnih podataka i Zakona o slobodi pristupa informacijama

-              Standardi i principi obrade ličnih podataka u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka

-              Obrada i postupanje sa dokumentacijom koja sadrži lične podatke

-              Obaveze javnih organa u smislu Zakona o zaštiti ličnih podataka u BiH

-              Praksa Agencije za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini

Obuci je prisustvovalo 36 državna službenika i namještenika organa uprave u Federaciji BiH.

Predavač na obuci je bila Irma Hadžiavdić, koja je na cjelovit način, uz praktične primjere i aktivno učešće prisutnih, prezentirala Zakon o zaštiti ličnih podataka.