Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine

Obuka za jedinice lokalne samouprave o korištenju informacionog sistema poslovnih zona Federacije BiH

Online, 30.11.2020. godine

Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, uz podršku Projekta općinskog okolišnog i ekonomskog upravljanja (MEG), kojeg podržava i financira Vlada Švicarske, a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH, organizuje  online program obuke za jedinice lokalne samouprave u federaciji BiH na temu „Korištenje informacionih sistema poslovnih zona Federacije BiH“.

 

Trajanje obuke: Obuka se realizuje kroz četiri modula i traje u periodu od 30.11. do 16.12. 2020. godine. Ovisno o broju prijavljenih, polaznici će biti raspoređeni po grupama i danima obuke, ukupno 11 sati obuke po jednoj grupi.

Svrha obuke: Obučiti službenike lokalnih vlasti tako da su sposobni samostalno ažurirati podatke o poslovnim zonama i drugim značajnim informacijama, te aktivno koristiti sve prednosti promocije potencijalnim investitorima koristeći sve dostupne funkcionalnosti Sistema.

Ciljna grupa: Primarna, zaposlenici jedinica lokalne samouprave koji rade na poslvima vezanim za poslovne zone i administratori sistema iz jedinica lokalnih samouprava.

Sekundarna, potencijalni investitori, zaposlenici Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta, zaposlenici kantonalnih ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta.

Očekivani rezultati:

 

  • Službenici i administratori JLS mogu samostalno koristiti svaku dostupnu funkcionalnost backoffice sistema, te znaju pregledati unesene podatke. Razumiju strukturu backoffice sistema i način korištenja, te znaju pronaći uputstva o korištenju.
  • Službenici i administratori JLS znaju pravilno ažurirati postojeće podatke o poslovnim zonama, parcelama i privrednim subjektima.
  • Službenici i administratori JLS znaju kreirati strukturu čvorova i podčvorova nove poslovne zone i pripadajućih privrednih subjekata.
  • Administratori JLS znaju pregledati i filtrirati izvještaje i definisati zahtjeve za kreiranje novih izvještaja

 

 

Metodološki pristup: Interaktivni online obuka, putem IT Platforme: ZOOM Tehničku podršku realizaciji obuke osigurava Orbicode d.o.o. Sarajevo.

Način prijavljivanja: Pravo učešća imaju zaposlenici organa državne službe koje imenuju rukovoditelji organa uprave i koji blagovremeno izvrše on-line prijavu, isključivo putem web stranice Agencije www.obuke.adsfbih.gov.ba, uz obavezno navođenje kontakt osobe za obuku.

Ispunjavanjem online prijave polaznici izjavljuju da su dobili saglasnost neposrednog rukovodioca i rukovodioca organa za učešće na ovoj edukaciji.

Krajnji rok za dostavljanje prijavnih obrazaca je: 27.11.2020. godine.

 

Selekcija će se realizirati u skladu sa članom 6. Uredbe o planiranju, organizaciji i provedbi stručnog obrazovanja i usavršavanja državnih službenika u organima državne službe u FBiH (''Službene novine FBiH'', 74/12). Obavijest o izvršenoj selekciji, rasporedu grupa i detaljan dnevni red, sa uputstvom o korištenju ZOOm aplikacije, bit će proslijeđena putem elektronske pošte, dva dana prije planiranog početka održavanja obuke. Polaznicima obuke Agencija obezbjeđuje radni materijal i potvrdu o završenoj obuci.

Napomena: Agencija izrađuje potvrde o prisustvovanju na osnovu ulaznih informacija koje polaznici unesu prilikom ispunjavanja online prijave. U slučaju da su podaci pogrešni, Agencija nije u obavezi izvršiti ispravku potvrde, osim u slučaju kada se utvrdi da je greška napravljena od strane službenog lica Agencije. Agencija zadržava pravo obavještavanja rukovodilaca institucija o neprisutnosti /odustajanju od pohađanja obuke pisanim putem, kao i otkazivanja obuke u slučaju nedovoljnog broja prijava.

Koordinator ove obuke za eventualna pitanja je Fazila Sivro, kontakt putem maila fazila.sivro@adsfbih.gov.ba , ili mobitela 061 997 663.