Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine

Jednodnevna obuka ''Primjena zakona iz oblasti tržišne inspekcije''- Zenica

Rok za prijave 15.10.2019.

Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, u okviru Programa kontinuiranog stručnog usavršavanja za 2019. godinu, organizuje jednodnevni program obuke iz oblasti inspekcijskog nadzora na temu ''Primjena zakona iz oblasti tržišne inspekcije''u Zenici 22. oktobra 2019. godine.

 

Svrha obuke: Sveobuhvatna analiza problema u primjeni važećih propisa koji se odnose na inspekcijski nadzor u oblasti tržišne inspekcije (Zakon o zaštiti potrošača, Zakon o unutrašnjoj trgovini, Zakon o cijenama i drugi).

Ciljna grupa: Tržišni inspektori svih nivoa vlasti u Federaciji BiH

Treneri: Samir Bekto, eksterni trener Agencije

 

Sadržaj:

 

  • Zakon o nadzoru nad tržištem u Bosni i Hercegovini
  • Zakon o općoj sigurnosti proizvoda
  • Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju usklađenosti

 

Metodološki pristup: Interaktivna edukacija uz dosta primjera iz prakse

 

Način prijavljivanja: Pravo učešća imaju zaposlenici organa državne službe koje imenuju rukovoditelji organa uprave i koji blagovremeno izvrše on-line prijavu, isključivo putem web stranice Agencije www.obuke.adsfbih.gov.ba, uz obavezno navođenje kontakt osobe za obuku.

Ispunjavanjem on-line prijave polaznici izjavljuju da su dobili saglasnost  neposrednog rukovodioca i rukovodioca organa za učešće na ovoj edukaciji.

NAPOMENA:U rubriku: „Vrsta programa obuke“, upisati: Stručna obuka za državne službenike.

Krajnji rok za dostavljanje prijavnih obrazaca je 15.10.2019.godine ili do popune grupe.

 

Selekcija će se realizirati u skladu sa članom 6.  Uredbe o planiranju, organizaciji i provedbi stručnog obrazovanja i usavršavanja državnih službenika u organima državne službe u FBiH (''Službene novine FBiH'', 74/12). Obavijest o izvršenoj selekciji i detaljan dnevni red, sa informacijom o tačnom mjestu održavanja, bit će proslijeđena putem elektronske pošte, tri dana prije planiranog početka održavanja obuke.

 

Polaznicima obuke Agencija obezbjeđuje radni materijal u elektronskoj formi, certifikat o završenoj obuci i osvježenje tokom jedne pauze.

Agencija ne snosi troškove puta i noćenja.

 

Napomena: Agencija izrađuje potvrde o prisustvovanju na osnovu ulaznih informacija koje polaznici unesu prilikom ispunjavanja on-line prijave. U slučaju da su podaci pogrešni, Agencija nije u obavezi izvršiti ispravku potvrde, osim u slučaju kada se utvrdi da je greška napravljena od strane službenog lica Agencije.

 

Agencija zadržava pravo obavještavanja rukovodilaca institucija o neprisutnosti /odustajanju od pohađanja obuke pisanim putem.