Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine

Realizovana jednodnevna online obuka „Izmjene Uredbe o pravilima disciplinskog postupka za disciplinsku odgovornost državnih službenika u organima državne službe u FBiH"

Online, 31.03.2021. godine

U okviru Općeg programa stručnog usavršavanja državnih službenika, dana 31. 3.2021 godine uspješno je realizovana jednodnevna online obuku na temu "Izmjene Uredbe o pravilima disciplinskog postupka za disciplinsku odgovornost državnih službenika u organima državne službe u FBiH".

Polaznicima, prvenstveno licima koja se imenuju kao članovi disciplinskih komisija, predstavljen je sadržaj „Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o pravilima disciplinskog postupka za disciplinsku odgovornost državnih službenika u organima državne službe u Federaciji BiH“ objavljene u „Službenim novinama Federacije BiH“ broj 17/21.

Realizatori obuke, dr. sc. Sead Maslo i Željko Škarica, dip. iur., upoznali su polaznike sa novim normativnim rješenjima kojima se uređuje disciplinski postupak, najznačajnijim novinama u disciplinskom postupku te sve još jednom podsjetili na svrhu i značaj disciplinskog postupka, disciplinske odgovornosti te osnovnim institutima disciplinskog postupka.

Kroz otvorenu diskusiju i interaktivni rad sa 93 polaznika neke od tema/pitanja koje su obrađene su:

  • opća pravila disciplinskog postupka;
  • povrede službene dužnosti i disciplinskim mjere;
  • učesnici disciplinskog postupka;  
  • prvostepeni i drugostepeni disciplinski postupak;
  • rokovi zastare;
  • suspenzije;
  • postupanje medijatora;
  • uloga Agencije za državnu službu FBiH u disciplinskom postupku.

Polaznicima se na samom početku obuke kratko obratio i direktor Agencije za državnu službu FBiH, g-din Refik Begić, pojasnio razloge za donošenje Uredbe i istakao važnost ove teme.