Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine

Obuka Finansijsko upravljanje i kontrola uspješno realizirana

online obuka, 16. novembar 2020. godine

Ova, uvijek aktuelna, obuka pobudila je veliki interes zaposlenika organa uprave u Federaciji BiH i prisustvovalo joj je 44 polaznika, koji su ocijenili obuku uspješnom, korisnom i potrebnom za sve uposlene.

Trenerica Amela Muftić je upoznala prisutne sa osnovama finansijskog upravljanja i kontrole (FUK) , regulatornim okvirom, svrhom, karakteristikama i načinom implementacije kao i odgovornosti rukovodilaca i svih zaposlenih za njegovu implementaciju.

Tokom radionice je kontinuirano razvijana komunikacija između polaznika i trenerice, a kroz pripremljene vježbe polaznici su dali doprinos identifikaciji i unapređenju procesa i rizika prilikom implemetacije finansijskog upravljanja i kontrole u organima uprave iz koji dolaze.

Zaključak:FUK nije svrha sam sebi, nego je u funkciji usklađenosti i uspješnosti poslovanja, integfriteta informacija i zaštite resursa od svih oblika nepravilnosti, prevara i korupcije.