Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine

Upravljanje nekretninama jedinica lokalne samouprave, online obuka

Online, 17.05.2021. godine

Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, u okviru Sistema obuke za jedinice lokalne samouprave u Federaciji BiH, organizuje jednodnevnu on-line obuku na temu "Upravljanje nekretninama jedinica lokalne samouprave", u srijedu 17. 05. 2021.godine.

 

Svrha obuke: Unaprijeđenje znanja i vještina polaznika obuke u oblasti upravljanja nekretninama, kapacitiranje zaposlenika za uspostavu i vođenje registra nekretnina JLS,   kao i rješavanje nedoumica u praksi.

 

Ciljna grupa: Zaposlenici jedinica lokalne samouprave u službama za imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina građenje, urbanizma, službama finansija,  općinski pravobranioci, interni revizori JLS,  te ostali zaposlenici JLS i organa uprave u FBiH, koji u procesu prijave ukažu potrebu za pohađanjem ove obuke, a opis njihovog radnog mjesta je direktno ili indiretno tretira predmetnu problematiku.

Sadržaj:

  • Upravljanje nekretninama JLS koje su u vlasništvu ili JLS polaže određena prava po drugom osnovu- vršenje faktičke vlasti (posjeda), održavanje, raspolaganje (prodaja, pravo građenja, davanje u zakup);
  • Uspostava i sadržaj registra nekretnina JLS;
  • Pravni mehanizmi zaštite nekretnina i stjecanje prava na nekretninama u JLS- uloga službi i Pravobranilaštva;
  • Održavanje i prihodovanje nekretninama JLS-planiranje rashoda, usmjeravanje prihoda;
  • Korištenje nekretnina JLS u pravcu implementacije ostalih politika JLS
  • Efikasno i ekonomično upravljanje nekretninama- mehanizam za spriječavanje korupcije i razvojni potencijal za JLS

Način prijavljivanja:

Pravo učešća imaju zaposlenici jedinica lokalne samouprave, koje imenuje rukovoditelj organa uprave i koji blagovremeno izvrše on-line prijavu, isključivo putem web stranice Agencije www.obuke.adsfbih.gov.ba , uz obavezno navođenje kontakt osobe za obuku.

Ispunjavanjem on-line prijave polaznici izjavljuju da su dobili saglasnost neposrednog rukovodioca i rukovodioca organa za učešće na ovoj edukaciji.

Krajnji rok za dostavljanje prijavnih obrazaca je 12. maj 2021. godine.

 

 

Napomene:

Agencija izrađuje potvrde o prisustvovanju na osnovu ulaznih informacija koje polaznici unesu prilikom ispunjavanja online prijave. U slučaju da su lični podaci pogrešni, Agencija nije u obavezi izvršiti ispravku potvrde, osim u slučaju kada se utvrdi da je greška napravljena od strane službenog lica Agencije.

Agencija zadržava pravo obavještavanja rukovodilaca institucija o neprisutnosti /odustajanju od pohađanja obuke pisanim putem, kao i otkazivanja obuke u slučaju nedovoljnog broja prijava ili u slučaju iznenadnih okolnosti i odluka kriznih štabova u Federaciji BiH o čemu se treneri obavještavaju pisanim putem.