Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine

Održan sastanak sa kontakt osobama za obuku

Sarajevo, 11. i 12. decembar 2019. godine

Agencija za državnu službu Federacije BiH organizovala je sastanak sa kontakt osobama za obuku iz organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine u Sarajevu, 11. i 12. decembra 2019. godine. Cilj održavaja sastanka je razmjena informacija o aktivnostima koje je Agencija provodila u proteklom periodu kao i o uvođenju standarda za moderno upravljanje ljudskim resursima. Na sastanku je predstavljena i IT platforma za upravljanje ljudskim resursima.

 Sadržaj dvodnevnog sastanka:

  • Analiza postignutih rezultata u 2019. godini
  • Uloga kontakt osoba za obuku u procesu razvoja državne službe
  • Standardi za upravljanje ljudskim resursima / IT platforma
  • Analiza potreba za stručnim osposobljavanjem i Program rada za 2020. godinu

Usvojeni zaključci:

  • Potrebno je da Agencija reguliše organizovanje obuka u smislu unapređenja saradnje sa organima uprave i definisanja uloge kontakt osobe
  • U skladu sa postjećim propisima definisati prava i obaveze svih zainteresovanih strana (način finansiranja, način komunikacije i imenovanje kontakt osobe).
  • Neophodno je preimenovati naziv kontakt osoba za obuku sa posebnim fokusom na upravljanje ljudskim resursima

Prezentacije sa ovog događaja možete preuzeti ovdje.

Fazila Sivro_ppt

Samra Ljuca ppt