Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine

Objavljen je novi Etički kodeks za državne službenike u Federaciji Bosne i Hercegovine

“Službene novine Federacije BiH”, broj 63/20

Novi Etički kodeks za državne službenike u Federaciji Bosne i Hercegovine možete vidjeti ovdje.