Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine

VAŽNO OBAVJEŠTENJE ZA KANDIDATE po konkursu u Generalnom sekretarijatu Vlade Federacije BiH

Obavještavamo kandidate po konkursu u Generalnom sekretarijatu Vlade Federacije BiH

Obavještavamo kandidate po konkursu u Generalnom sekretarijatu Vlade Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“ br.81/18 od 12.10.2018. godine) o promjeni mjesta i vremena polaganja stručnog ispita za pozicije:

01.Stručni saradnik za objavljivanje propisa u Sektoru za pripremu sjednica Vlade i radnih tijela Vlade, zaključke Vlade i institucionalnu saradnju - Odsjek za objavljivanje propisa, realizaciju i praćenje zaključaka, odluka i stavova Vlade Federacije BiH - 1 (jedan) izvršilac i

03.Stručni saradnik za koordinaciju politika i saradnje sa civilnim društvom u Sektoru za koordinaciju politika – 1 (jedan) izvršilac.

Stručni ispit za navedene pozicije održat će se dana 06.12.2018. godine u 13:00 sati, u sali ADSFBiH, Kulovića 7, Sarajevo