Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine

Obavještenje zbog preseljenja u nove prostorije

Služba za postavljenja u organima državne službe u Unsko-sanskom Kantonu sa sjedištem u Bihaću

 

OBAVJEŠTENJE

     Obavještavamo organe državne službe i zainteresovanu javnost, da je nova adresa Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine - Služba za postavljenja u organima državne službe u Unsko-sanskom Kantonu sa sjedištem u Bihaću: Kralja Tvrtka broj 3 (4 sprat).

    

     Zbog preseljenja u nove prostorije, telefonske linije i e-mail komunikacija neće biti u funkciji do kraja ove sedmice tj. do 06.08.2021.godine. Za sve potrebne informacije iz nadležnosti Službe, a do uspostavljanja navedene komunikacije, molimo da koristite e-mail: info@adsfbih.gov.ba ili telefon: 033/552040.

 

     Zahvaljujemo se na razumjevanju,                                                                    

 

                                                                                         DIREKTOR

                                                                                    Refik Begić, magistar uprave