Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine

Obavještenje kandidatima koji se prijavljuju na konkurse

Objave i sadržaje konkursa, upute i obavještenja kandidatima isključivo pratite na službenoj web stranici Agencije

Obavještenje

 

Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine obavještava i poziva kandidate koji se prijavljuju na konkurse, da objave i sadržaje konkursa, upute i obavještenja kandidatima isključivo prate na službenoj web stranici www.adsfbih.gov.ba.

Uočeno je da preuzimanje i objava sadržaja konkursima od strane pojedinih web portala sadrže nedostatke kao i pogrešne upute u vezi sa postupanjima kandidata za određene konkursne procedure.

Agencija u skladu sa Zakonom o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine objavljuje konkurse na zahtjev organa državne službe u Federaciji BiH i redovno informiše javnost o svim aktivnostima koje provodi u cilju otvorenosti i transparentnosti našeg rada na službenim stranicama i isključivo postupa po važećim propisima u Federacije BIH.

 

 

Agencija za državnu službu Federacije BiH