Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine

U saradnji sa OSCE misijom u BiH uspješno relizovana obuka Sigurno korištenje računara i interneta

Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, u saradnji sa OSCE Misijom u BiH, 16. i 17. jula 2020. godine uspješno je realizovala jednodnevnu online obuku na temu „Sigurno korištenje računara i internet resursa za dvije grupe polaznika, u cilju podizanja svijesti o opasnostima i rizicima koje postoje prilikom korištenja internet servisa, te načina na koji se svako može zaštiti i razlikama u riziku kada radimo na daljinu u odnosu na rad u uređenim korporativnim sistemima.

Neke od tema koje su obrađene sa polaznicima:

• Rad od kuće – povećan sigurnosni rizik;
• Korporativno okruženje vs. Kućno okruženja;
• Svjesnost rizika – sigurnije okruženje;
• Kako se zaštiti;
• Edukacija i svjesnost rizika;
• Oprezno korištenje internet servisa;
• Tehničke mjere zaštite;
• Tehničke i administartivne mjere koje provode IT i Security služba;
• Kako izgleda napad u praksi;
• Kako izgleda zaštita u praksi;
• Cloud servisi;

Na LMS platformi Agencije postavljen je self-paced modul sa 9 kratkih kurseva iz ove oblasti za čiji je pristup neophodna prethodna registracija putem web stranice Agencije www.adsfbih.gov.ba.

Doprinos kvaliteti ove interaktivne radionice dala su ukupno 53 zaposlenika organa uprave u Federaciji BiH koji koriste informacijske tehnologije u svakodnevnom radu.

Na kraju obuke doneseni su sljedeći zaključci:

-       Budite svjesni opsanosti;

-       Koristite raspoložive alate i servise;

-       Redovno vršiti BACKUP podataka;

-       Neka vaše lozinke budu kompleksne;    

-       Ukoliko imate sumnju da je vaš uređaj kompromitiran odmah to prijavite vašem IT osoblju