Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine

"Kancelarijsko poslovanje i novi Pravilnik o kancelarijskom poslovanju", online obuka Ministarstvo pravosuđa i uprave HNK

Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, u okviru aktivnosti stručnog usavršavanja državnih službenika i namještenika u organima uprave u Federaciji BiH, organizira interaktivnu inhouse obuku na temu "Kancelarijsko poslovanje i novi Pravilnik o kancelarijskom poslovanju", 03.07.2020.godine

Svrha: Sticanje znanja iz oblasti kancelarijskog poslovanja sa akcentom na rješavanje nedoumica u praktičnoj primjeni novog Pravilnika o kancelarijskom poslovanju. Odgovori na pitanja iz prakse.

Ciljna grupa: Državni službenici i namještenici sa područja Hercegovačko-neretvanskog kantona

Sadržaj:

• Zakonska regulativa kancelarijskog i arhivskog poslovanja

• Novine u odnosu na Uredbu o kancelarijskom poslovanju organa uprave i službi za upravu u Federaciji Bosne i Hercegovine

• Značenje pojedinih termina u kancelarijskom poslovanju

• Organizacija vršenja kancelarijskog poslovanja

• Arhiviranje i čuvanje predmeta i akata

• Ovlaštenje za vršenje kancelarijskog poslovanja

• Nadzor nad vršenjem kancelarijskog poslovanja

Metodološki pristup: Interaktivna inhouse obuka

Način prijavljivanja: Pravo učešća imaju zaposlenici organa državne službe koje imenuju rukovoditelji organa uprave i koji blagovremeno izvrše online prijavu, isključivo putem web stranice Agencije www.obuke.adsfbih.gov.ba, uz obavezno navođenje kontakt osobe za obuku.

Ispunjavanjem online prijave polaznici izjavljuju da su dobili saglasnost neposrednog rukovodioca i rukovodioca organa za učešće na ovoj edukaciji.

Krajnji rok za dostavljanje prijavnih obrazaca je 29.06.2020. godine.

Prijave mogu biti zatvorene i prije navedenog termina u slučaju popune grupe što znači nakon što pristigne dva puta veći broj prijava od planiranog broja.

Selekcija će se realizirati u skladu sa članom 6. Uredbe o planiranju, organizaciji i provedbi stručnog obrazovanja i usavršavanja državnih službenika u organima državne službe u FBiH (''Službene novine FBiH'', 74/12). Obavijest o izvršenoj selekciji i detaljan dnevni red, bit će proslijeđena putem elektronske pošte, tri dana prije planiranog početka održavanja obuke.

Polaznicima obuke Agencija obezbjeđuje radni materijal i potvrdu o završenoj obuci.

Napomena: Agencija izrađuje potvrde o prisustvovanju na osnovu ulaznih informacija koje polaznici unesu prilikom ispunjavanja online prijave. U slučaju da su podaci pogrešni, Agencija nije u obavezi izvršiti ispravku potvrde, osim u slučaju kada se utvrdi da je greška napravljena od strane službenog lica Agencije.

Agencija zadržava pravo obavještavanja rukovodilaca institucija o neprisutnosti /odustajanju od pohađanja obuke pisanim putem.