Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine

Inhouse program stručnog usavršavanja Napredni AutoCAD i Primjena GIS-a u prostornom planiranju, Kantonalni zavod za prostorno uređenje i planiranje Unsko –sanskog kantona

Agencija za državnu službu Federacije BiH, na zahtjev Kantonalnog zavoda za prostorno uređenje i planiranje Unsko –sanskog kantona, planira realizaciju inhouse programa stručnog usavršavanja (učionički rad) na teme: Napredni AutoCAD i Primjena GIS-a u prostornom planiranju, 01. i 02. decembra 2022. godine.

Ciljna grupa: Zaposlenici Kantonalnog zavoda za prostorno uređenje i planiranje, Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Kantonalne uprava civilne zaštite i jedinica lokalne samuprave sa područja Unsko-sanskog kantona.

Očekivani ishod: Unapređenje rada i riješene nedoumice u praktičnoj primjeni navedenih programa.

Način prijavljivanja: Pravo učešća imaju zaposlenici Kantonalnog zavoda za prostorno uređenje i planiranje, Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Kantonalne uprava civilne zaštite i jedinica lokalne samuprave sa područja Unsko-sanskog kantona, koje imenuje rukovoditelj organa uprave i koji blagovremeno izvrše on-line prijavu, isključivo putem web stranice Agencije www.obuke.adsfbih.gov.ba, uz obavezno navođenje kontakt osobe za obuku. Ispunjavanjem online prijave polaznici izjavljuju da su dobili saglasnost neposrednog rukovodioca i rukovodioca organa za učešće na ovoj edukaciji.

Krajnji rok za prijavu je: 28.11.2022. godine ili do popune grupe.

Obavijest polaznicima i detaljan dnevni red, bit će proslijeđena putem elektronske pošte, dva dana prije planiranog početka održavanja ovog programa. Polaznicima programa Agencija obezbjeđuje radni materijal u elektronskoj verziji i potvrdu o završenom programu.

Napomene: Agencija izrađuje potvrde o prisustvovanju na osnovu ulaznih informacija koje polaznici unesu prilikom ispunjavanja online prijave. U slučaju da su podaci pogrešni, Agencija nije u obavezi izvršiti ispravku potvrde, osim u slučaju kada se utvrdi da je greška napravljena od strane službenog lica Agencije.

Agencija zadržava pravo obavještavanja rukovodilaca institucija o neprisutnosti /odustajanju od pohađanja programa pisanim putem, kao i otkazivanja programa stručnog usavršavanja zbog nedovoljnog broja prijava i u slučaju iznenadnih okolnosti i odluka kriznih štabova u Federaciji BiH.

Za eventualna pitanja, kontakt putem maila obuka @adsfbih.gov.ba