Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine

Treći (završni) modul obuke Upravljanje projektnim ciklusom – In house obuka

Grad Zenica, 13. i 14. februar 2019. godine

13. i 14. februara 2019. godine, u Gradu Zenica, planirano je održavanja trećeg (završnog) modula obuke „Upravljanje projektnim ciklusom“.

Svrha obuke je osnažiti kapacitete službenika Grada Zenica koji rade na poslovima EU integracija za osmišljavanje projektnih ideja te kreiranje logicke matrice kao kljucnog alata.

Trener na ovoj radionici je Elmida Sarić, eksterna trenerica Agencije.

Na kraju ovog modula učesnici će raditi kviz znanja sa presjekom tema koje će biti rađene kroz sva tri modula.